WFU

2017年11月1日 星期三

泌尿科門診病史詢問 - 外文版

目前台灣已有為數眾多的外籍移工,在門診時也常常遇到來求診的外籍朋友們。幸運的話,他們的身邊會有一個懂中文的朋友或翻譯;但也很多時候他們是獨自來門診詢問。感謝科技的進步,如今有方便的翻譯軟體可以讓不同語言的醫師/病患藉著電腦配合比手畫腳溝通。常見的泌尿科病史詢問,就乾脆把他設為捷徑在需要時可以使用,在此分享給大家。


越南文版


尿尿會不會疼痛?
Nước tiểu không bị đau?

腰會不會痠痛?哪一邊?
Vòng eo sẽ bị đau? Bên nào?

尿裡面有血嗎?
Bạn có máu trong nước tiểu?

有沒有發燒?
Có sốt không?

尿道口有沒有分泌物?是甚麼顏色的?
Có chất tiết trong niệu đạo? Màu gì?

最近有沒有跟不同人發生關係?
Bạn đã bao giờ quan hệ với một người khác?

行房時有沒有戴保險套?
Bạn có bao cao su khi đi ngủ không?

吃藥打針會不會過敏?
Thuốc sẽ không bị dị ứng?


印尼文版


尿尿會不會疼痛?
Apakah urine tidak akan terasa sakit?

腰會不會痠痛?哪一邊?
Apakah pinggang akan sakit? Sisi mana

尿裡面有血嗎?
Apakah Anda memiliki darah dalam urin?

有沒有發燒?
Apakah ada demam?

尿道口有沒有分泌物?是甚麼顏色的?
Apakah ada cairan di uretra? Warna apa itu

最近有沒有跟不同人發生關係?
Apakah Anda pernah berhubungan seks dengan orang yang berbeda?

行房時有沒有戴保險套?
Apakah Anda memiliki kondom saat Anda pergi tidur?

吃藥打針會不會過敏?
Obat tidak akan alergi?


泰文版


尿尿會不會疼痛?
ปัสสาวะจะไม่มีอาการปวด?

腰會不會痠痛?哪一邊?
เอวจะเจ็บหรือ ข้างไหน?

尿裡面有血嗎?
คุณมีเลือดในปัสสาวะหรือไม่?

有沒有發燒?
มีไข้หรือไม่?

尿道口有沒有分泌物?是甚麼顏色的?
มีสารคัดหลั่งในท่อปัสสาวะหรือไม่? เลือกấmแทนเลือกเล็บปลายปักนิตแทน

最近有沒有跟不同人發生關係?
คุณเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นหรือไม่?

行房時有沒有戴保險套?
คุณมีถุงยางอนามัยหรือไม่

吃藥打針會不會過敏?
ยาจะไม่แพ้?